Stem NEJ til Principprogrammet!

Her er de 3 grunde:

1) Principprogrammet legitimerer, at folketingsgruppen stemmer for at sænke antallet af offentligt ansatte samtidig med, at vi forlanger, at de øvrige løber endnu hurtigere.

Som bekendt har folketingsgruppen allerede givet stemmer til at sænke antallet af offentligt ansatte med 2% og de kan fortsætte med at gøre det med begrundelse i denne sætning:

               vi udviser økonomisk ansvarlighed.

Derudover har sætningen ingen værdi i Principprogtrammet. Den skal væk eller omformuleres. Den er allerede blevet misbrugt i sammenhæng med denne sætning:.      

              Den offentlige sektor skal levere flere, bedre og mere omkostningseffektive velfærdsydelser.

med denne begrundelse:

             Højere krav til effektivitet og produktivitet i den private sektor modsvares af samme i den offentlige sektor.

Den offentlige og den private sektor kan ikke sammenlignes. Den private sektor er en produktionssektor, hvor arbejdet skal omsættes i penge. Den offentlige sektor er en produktionssektor, hvor arbejdet skal omsættes i tryghed og livskvalitet. At lave en sammenligning er at acceptere, at økonomiske værdier kommer før mennesker. Busserne kan ikke køre hurtigere, hjemmehjælperne kan ikke nå flere besøg, kvinderne kan ikke føde børn hurtigere osv.

 

2) Principprogrammet legitimerer, at Danmark fører angrebskrige. Vi har et forsvar, som skal forsvare vores land og som skal hjælpe andre NATOlande med at forsvare deres territorier. Nu er det skrevet ind i Principprogrammet, at Socialdemokratiet støtter angrebskrige imod ideologier vi ikke er enige i. Det sker i denne sætning:

Det er også igennem NATO, at vi kæmper skulder ved skulder med allierede i de tilfælde, hvor militær indgriben mod lande eller terrorgrupper kræver det.

 

3) Principprogrammet legitimerer en ikke-socialistisk politik. Det sker med denne sætning:

Socialdemokratiet har rødder i arbejderbevægelsen. Oprindeligt var vi et klasseparti. I dag er vi det parti i Danmark, der favner bredest. Vi er ikke kun til for nogle grupper i vores samfund, og vi repræsenterer ikke særinteresser.

og den må gerne læses i sammenhæng med Sass´ udtalelser om Venstrefløjen og ”Pladderhumanisterne” og Mette Frederiksens tilnærmelse til Dansk Folkeparti.

Der er ikke ved at opstå en ny politisk midte i Danmark. Det er den socialdemokratiske folketingsgruppe der, nu med afsæt i Principprogrammet, i højere grad fører en borgerlig politik. Det politiske højre har ikke rokket sig en millimeter.

I teksten og i handling betyder det, at Socialdemokratiet ikke længere er et socialistisk parti og at vi ikke længere kæmper for fagbevægelsens interesser.

Hvis socialdemokratiet skal bevare sin idé og sjæl, skal de markerede tekststykker fjernes fra Principprogrammet.

Stemmer du ja til Principprogrammet på kongressen, stemmer du ja til, at vi ikke vil beskytte de offentligt ansatte og den offentlige sektor, at du går ind for angrebskrige imod lande, vi er uenige med og at du er med på, at Socialdemokratiet ikke længere arbejder især for arbejderklassen.

Der er partier nok, der vil arbejde især for de få rige og nu er det kun de få tilbage der vil arbejde især for de sidste 90% af befolkningen.

Stem NEJ til Principprogrammet, hvis disse tekststykker ikke fjernes!

Tal med din repræsentant, hvis du ikke selv skal til kongres.