Sænker dine hænder,
et glimt af tåre,
en smerte i dit dyb.

Fundet er en sandhed,
skjult af dine længsler,
savnet af din viden.

Evnen til at huske,
huske glemte ting,
aldrig talte, aldrig tænkte,
smertefulde sandheder.

Mindernes hårde dom ...