21-06-2017

Det overordnede mål med denne blog er at få vores folketingspolitikere til at indgå i forpligtende dialoger med befolkningen. Intet mindre. Vi har valgt dem til at varetage vores interesser, hvad de også gør til et vist omfang men desværre ikke altid.

Det politiske system er sådan indrettet, at enhver M/F´er uden videre kan afvise enhver dialog med hvem som helst. Det giver vores folketingsmedlemmer uindskrænket magt og de er ikke altid i stand til at styre den.

Et enkelt eksempel, og det var virkelig et vågn-op eksempel, var, da jeg opdagede, at socialdemokratiets ledelse havde fået skrevet ind i Principprogrammet, at Danmark skulle kunne angribe - angribe - stater, hvis ideologier, vi ikke kunne lide.

Hvordan kan det nogen sinde blive i befolkningens interesse at indlede en krig imod et land med en anden holdning end vores egen? Vi kan prøve at forestille os, hvor farligt det kunne være for os, hvis alle lande havde den samme holdning som denne.

Vores toppolitikere skal naturligvis kunne arbejde og træffe beslutninger som vi ikke nødvendigvis alle kan være enige i, men de skal fungere i rammer, der skal kunne gøre dem personligt, politisk ansvarlige, så vi kan komme af med dem, hvis de ikke forvalter magten ordentligt.

De skal forpligtes. Men det bliver ikke med deres gode vilje. Dette krav skal komme fra folket. Derfor er det også vigtigt, at du hjælper med at sprede kendskabet til denne blog.

08-06-2017

.